top of page

Предметно-інтегроване навчання CLIL у нашій школі

        Що таке СLIL?

         CLIL – це абревіатура, що позначає освітній підхід в рамках інтеграції фахового і мовного навчання. Різноманітні форми його реалізації чітко показують ту різноманітність, що стоїть за цим підходом, засвідчуючи таким чином значний європейський інтерес.

         Content and Language Integrated Learning (CLIL) позначає освітній підхід, в якому вивчення іноземної мови поєднується з фаховими темами. У варіанті Content and Language Integrated Learning in German (CLILiG) вивчення німецької мови комбінується зі змістом інших фахових галузей, таких як біологія, географія або мистецтво. На відміну від занять з німецької мови як іноземної (DaF) школярі не тільки вивчають німецьку, але разом з іноземною мовою засвоюють і фахові знання на цій мові. Як педагогічна концепція CLILiG закріпився передусім у Європі. Відкриття кордонів, економічний розвиток, а також глобалізація призвели до того, що у Європі CLILiG посилено впроваджується у шкільне навчання. Між тим і за межами Європи цей підхід також привертає до себе увагу. Під загальне поняття CLILiG підпадають різні варіанти, що мають значення для міжфахового імерсійного навчання (Haataja/Wicke 2015). З одного боку йдеться про варіант, в якому фокус спрямований на вивчення мови, а викладач інтегрує аспекти фахового навчання. З іншого боку існують три варіанти, в яких навпаки йдеться передусім про фахове навчання з різновеликою німецькомовною часткою.

 

       Проведені уроки за методикою CLIL

        Матеріали за методикою CLIL

https://www.goethe.de/ins/ua/de/spr/unt/kum/ciu/mat.html

        Мережа сталого розвитку

https://www.goethe.de/ins/ua/uk/m/spr/unt/for/gia/nfn.html

bottom of page