top of page
Inklyuzyvna-osvita-inklyuziya-shho-tse-take.jpg

Що таке інклюзія?

Пам'ятка для батьків

          Відповідно до ст.12 Закону України «Про дошкільну освіту», п.3, для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі закладів дошкільної освіти на підставі письмового звернення батьків або законних представників особи з особливими освітніми потребами в обов’язковому порядку утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами.

         Інклюзія – це процес включення всіх громадян в соціумі. І, насамперед тих, що мають труднощі у фізичному чи розумовому розвитку. Він передбачає розробку і застосування тих методів, які зможуть дозволити кожній людині рівноправно брати участь суспільному житті.

            Інклюзія - це процес реального включення осіб з особливими потребами в активнее суспільне життя.

            Інклюзивне навчання - це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами, з урахуванням індивідуальних особливостей таких дітей.

     Інклюзивна освіта дозволяє:

 • Розвивати індивідуальні сильні сторони і таланти дитини.

 • Приймати всіх дітей без виключення в заклади освіти.

 • Працювати над досягненням індивідуальної мети, беручи участь в житті громади та колективу.

 • Залучати батьків в процес навчання і життя закладу

 • Розвивати культуру поваги і належності до закладу. 

 • Мати можливість навчатися і поважати різні здібності інших.

 • Створювати дружні стосунки з іншими дітьми.

     Переваги інклюзивної освіти для дітей з особливими освітніми потребами:

 • Завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

 • Ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

 • Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

 • Навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

 • У дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

 

      Переваги інклюзивної освіти для інших дітей:

 • Діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

 • Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

 • Діти вчаться співробітництву.

 • Діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими та співчувати іншим.

 

      Переваги інклюзивної освіти для педагогів та фахівців:

 • Педагоги інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

 • Педагоги оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвитку дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

 • Спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться дивитися на життєві ситуації очима дітей.

 

          Як оформити дитину  з особливими освітніми потребами на інклюзивне навчання?

          Якщо у Вашої дитини є особливості в розвитку, зверніться до ІРЦ (інклюзивно-ресурсний центр) для отримання Висновку, який дає Статус дитини з ООП (особливі освітні потреби).

           Згідно ЗУ «Про освіту» лише батьки можуть обирати форму (індивідуальну, інклюзивну, спеціальну, інтегровану) навчання та заклад освіти.

        До основного пакета документів додається Висновок ІРЦ про комплексну оцінку розвитку дитини.

         Кожна дитина з особливими освітніми потребами має право навчатися у закладі освіти за місцем проживання на інклюзивному навчанні.

        Дитина з ООП має право проживати в сім’ї і відвідувати заклад освіти за місцем проживання та отримувати психолого-педагогічну підтримку, в тому числі – за інклюзивною формою.

        Адміністрація закладу освіти зобов’язана організувати інклюзивне навчання для дитини з ООП, батьки якої подали відповідну Заяву та Висновок ІРЦ.

bottom of page