top of page

Набір учнів до першого класу на 2023-2024 навчальний рік
                                                                                                        Шановні батьки майбутніх першокласників!
З 20.01.2023 року до 29.05.2024 року розпочинається прийом заяв до 1 класів на 2023-2024 навчальний рік.
Зарахування буде проводитись відповідно до законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367.
Зарахування до закладу здійснюється відповідно до наказу директора, що видається на підставі заяви одного з батьків дитини, поданої особисто (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника).

До заяви додаються:
•    копія свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал);
•    о
ригінал або копія довідки форми № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду».
Для організації інклюзивного освітнього простору для дітей  із особливими освітніми потребами до заяви додається висновок про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (висновок ІРЦ).
У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування , тобто до 29 травня.
При поданні заяви має бути пред'явлено документ, що підтверджує місце проживання дитини чи одного з її батьків на території обслуговування закладу.

Прийом документів здійснюється щоденно з 09.00 до 16.00.
Заява не прийматиметься і не реєструватиметься у разі відсутності хоча б одного із вказаних обов'язкових документів.
Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.13 ч.1) "Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.".
В закладі створені всі умови для отримання повної загальної середньої освіти в новій українській школі.
Мова викладання – українська.
Іноземні мови – німецька мова (з 1-го класу), англійська мова (з 5 -го класу).

bottom of page